Świątecznie w Gimnazjum

Uczniowie klasy IIIB szczególnie w bieżącym roku szkolnym włączyli się stworzenie świątecznego nastroju. Z własnej inicjatywy przywieźli z salki parafialnej w Bedlnie figury szopki betlejemskiej, które odnowili i urządzili szopkę w budynku gimnazjum pod schodami. Szczególnie świąteczny wystrój przybrała świetlica szkolna. Choinki szkolne zostały udekorowane bombkami wykonanymi przez uczniów na zajęciach technicznych. Wszystkie klasy brały udział w dekorowaniu korytarzy szkolnych oraz klasopracowni.

Akcja Dar Serca w markecie Dino w Bedlnie

Po raz trzeci uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im.Jana Pawła II w Bedlnie brali udział w akcji „Dar serca” dla rodzin o trudnej sytuacji materialnej uczniów naszego gimnazjum.
Przez cztery kolejne dni od 15-18 grudnia 2015 roku nasi uczniowie w liczbie 36 pakowali świąteczne zakupy klientom marketu DINO w Bedlnie.
Z dobrego serca kupujący ofiarowali do koszyka produkty żywnościowe. Nazbieraliśmy dużo żywności, z której udało się przygotować 36 paczek żywnościowych. Paczki powędrowały do rodzin uczniów naszego gimnazjum.

Uroczyste wręczenie nagrody dla naszgo Gimnazjum

W dniu 15 grudnia 2015 roku nasze gimnazjum otrzymało uroczyście czek nagrodę II stopnia za działalność ekologiczną za rok szkolny 2014/2015 z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 2500 zł w konkursie Ekobelfry.
11 osobowa grupa uczniów, która wyróżniła się w działaniach ekologicznych na rzecz szkoły i środowiska lokalnego wraz z nauczycielami p. Elżbietą Prośniewską, p. Beatą Adamiak, p. Rafałem Kadziakiem oraz dyrektorem szkoły odebrała uroczyście czek na wyżej wymienioną kwotę.

Symbole Światowych Dni Młodzieży

Dzień 23 września 2015 dla społeczności szkolnej gimnazjum był wielkim świętem. Zaszczyt to dla nas i wyróżnienie, że dane nam było choć na chwilę modlić się w obecności Symboli Światowych Dni Młodzieży: Krzyża Światowych Dni Młodzieży i ikony Salus Populi Romani.
O godzinie 16.30 uczniowie, nauczyciele i rodzice oraz parafianie oczekiwali z bijącym sercem na parkingu na „samochód kaplicę” . Młodzież i dzieci utworzyły szpaler dla Symboli trzymając w dłoniach symbolicznie zapalone znicze. Wyróżnieni chłopcy następnie nieśli Krzyż ŚDM, a dziewczęta Ikonę do świątyni.

Tags: 

Strony