Informacje o projekcie


1. Nazwa zadania:

„Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017

p.n. „Myślę, poszukuję, promuję, racjonalnie wykorzystuję - edukacja ekologiczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie.”

 2. Wartość ogólna zadania:

23.529,00PLN

3.Wysokość i forma dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi  

DOTACJA  20.000,00PLN

4. Zakres działań projektu:

wycieczki i warsztaty wyjazdowe:  Polski Instytut  Badawczy Permakultury w Gapininie  nad Pilicą- 1-dniowe warsztaty, Instytut  Ogrodnictwa w Skierniewicach –1-dniowe warsztaty dydaktyczne, Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie-zajęcia, Tonsmeier Centrum Kutno-zajęcia  w sortowni., Suwary S.A producent opakowań z tworzyw sztucznych  Pabianice koło Łodzi –zajęcia.

warsztaty, konferencje, zajęcia w szkole: Warsztaty z recyklingu artystycznego, Kompostownik z bioodpadów szkolnych -zajęcia  w ogrodzie szkolnym z kompostowania, Śmieć, śmieciowi nie równy- zajęcia  z pracownikiem Tonsmeiera (firmy odbierającej śmieci z naszej gminy), Odpady niebezpieczne - prelekcja z Firmy Ekord, Biogazownie szansą dla rolnictwa – zapoznanie z najnowocześniejszą biogazownią w Konopnicy  w woj. łódzkim –prezentacja z warsztatami. 

konkursy:

Recyklingowe czary - konkurs dla uczniów gimnazjum, Konkurs  graficzny dla uczniów gimnazjum na ulotkę o recyklingu, Konkurs „Zrób coś dla innych”  - pomysłowe kosze z odpadów do segregacji śmieci w szkole, Śmieci w szkole-test, Czysto i radośnie w Gminie Bedlno – konkurs na plakat, Szkolna Liga Mistrzów Recyklingu-turniej zdrowo, czysto i sportowo.

 

inne działania :
*Zajęcia lekcyjne  z przedmiotów przyrodniczych,  (biologia, geografia, chemia) oraz zajęć techniczno-artystycznych

*Zajęcia szkolnego koła recyklingu

(prowadzący nauczyciele przedmiotów przyrodniczych)

*Sympozjum – selektywna zbiórka odpadów, bioodpady  w naszej gminie

*Promocja akcji programu „Stań po zielonej stronie mocy”.

*Nakrętkowy szał-zbiórka nakrętek typu PET dla wsparcia  dzieci niepełnosprawnych.

*Akcja -butelkowa ściana zieleni  w ogrodzie szkolnym na Dzień Ziemi.

*„Zielona zakładka” na stronie www naszej szkoły.

*Pomysł na ekotorbę.

*Biodegradacja –warsztaty.

{C}{C}

{C}{C} {C}{C} {C}{C} {C}{C} {C}{C}

5.   Link do strony  http://www.zainwestujwekologie.pl/