WYCIECZKA DO TŐNSMEIERA W KUTNIE

W dniu 27 marca uczniowie z klas I i II gimnazjum odwiedzili sortownię Tőnsmeier w Kutnie. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili zakład i zapoznali się ze sposobami segregowania odpadów. Następnego dnia wszyscy wysłuchali prelekcji połączonej z prezentacją przeprowadzonej przez panią Julię Glapińską – dyrektora do spraw promocji -na temat - "Kultury segregacji".

W dniu 11 kwietnia 2017 roku grupa uczniów z  klas trzecich zwiedziła teren sortowni w Kutnie. Wszyscy mieli możliwość obejrzenia pracy śmieciarki. Gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych dotyczących segregacji śmieci i odpadów. Następnie uczniowie obejrzeli teren Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku. Zwiedzając obserwowali "wędrówkę” śmieci od momentu wjazdu na teren wysypiska, poprzez linie, gdzie śmieci są sortowane. Zajęcia dla klas I, II i III naszego gimnazjum odbyły się w ramach projektu "Myślę, poszukuję, promuję, racjonalnie wykorzystuję”.

Kategorie publikacji: