Wycieczka do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie

9 maja 2017 roku 40 osobowa grupa uczniów wzięła udział w wycieczce do GOŚ w Kutnie. Jej celem było poszerzenie wiedzy ekologicznej dotyczącej metod oczyszczania wody.

Kategorie publikacji: