Wycieczka do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

W dniu 24 maja 2017 roku 38-osobowa grupa gimnazjalistów wraz z opiekunami p. Krystyną Żakietą, p. Elżbietą Prośniewską i p. Krzysztofem Lewandowskim odwiedziła Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach na ulicy Rybickiego 15/17. Warsztaty ekologiczne dla uczniów poprowadzili pracownicy naukowi: dr Jacek Nowak-kierownik Pracowni Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych i dr Jacek Dyśko- kierownik Pracowni Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego projektu ekologicznego.  Uczniowie zapoznali się z różnorodnymi uprawami warzyw (pomidory) i roślin ozdobnych.

Kategorie publikacji: