Eko ciekawostki

Tworzywa sztuczne

… tworzywa sztuczne, tzw. plastik wytwarza się z ropy naftowej, spalanie ich w piecach domowych prowadzi do powstawania wysoce trujących (powodujących m.in. alergie i astmę) oraz rakotwórczych substancji, tj. dioksyny i furany.

... butelka plastikowa rozkłada się w ziemi około pięćset lat, guma do żucia po pięciu latach, a niedopałki papierosów po dwóch latach.

... każda butelka poddana recyklingowi pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 h.

… z butelek plastikowych (PET) wytwarza się włókna i przędze (dywany, polary), płyty i folie (tacki, pojemniki, pudełka), meble, części wyposażenia wnętrz samochodów, itp.

... butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów.

Metal

... wyprodukowanie 6 puszek ze złomu aluminiowego daje oszczędność energii równoważną energii uzyskanej ze spalenia 1 litra benzyny.

... w Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

Szkło

... produkty ze szkła (butelki, słoiki itp.) w 100% nadają się do ponownego przetworzenia.

... każdy z nas wyrzuca rocznie 56 opakowań szklanych nadających się do recyklingu.

... jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 tys. ton szkła.

… szkło nie ulega rozkładowi, może jednak być przetwarzane nieograniczoną ilość razy.

… z odzyskanej stłuczki szklanej można wyprodukować nowe butelki, włókna izolacyjne, watę szklaną i wiele innych.

Papier

... wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew.

... ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie 6 metrowej sosny.

... jedna sześćdziesięcioletnia sosna produkuje tyle tlenu w ciągu doby, ile wynosi dobowe zapotrzebowanie trzech osób, czyli około 1350-1800 litrów.

… ze 100 ton makulatury można wytworzyć aż 90 ton papieru, co pozwala zaoszczędzić ok. 1530 drzew.

... hektar lasu liściastego jest w stanie wyprodukować około siedemset kilogramów tlenu, czyli dobowe zapotrzebowanie dla około dwu i pół tysiąca ludzi.

... każda tona odzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 1200 litrów wody w papierni i 2,5 m3 powierzchni środowiska.

Woda

... jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody. Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 720 litrów wody, a rocznie - 260 m sześciennych wody.

... 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody.

 

 

Ekologiczne ciekawostki

·        Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.

·        Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 tys. ton szkła.

·        W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii, Szwecji od 60%-80%.

·        Styropianowa tacka do żywności rozkłada się aż … 500 lat!

·        Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny.

·        Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów.

·        Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu etylu (PET), ustawione jedna na drugiej utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln km, co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca.

·        Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie. Na wysypiska ląduje ponad 12 milionów ton odpadów , aż 98% można by wykorzystać poprzez segregację.

·        Niezwykle wygodny dla matek i dzieci- pieluchy jednorazowe, po zużyciu zajmują aż 4% zawartości wszystkich wysypisk.

·        Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tyś ludzi.

·        Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.

·        1 LITR ZUŻYTEGO OLEJU SILNIKOWEGO WYLANY DO RZEKI LUB KANALIZACJI JEST W STANIE ZANIECZYŚCIĆ 1 MILION LITRÓW WODY!!!

·        W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

Kategorie publikacji: