WYKŁAD PREZESA BIOGAZOWNII W KONOPNICY KOŁO RAWY MAZOWIECKIEJ PANA GRZEGORZA GRZYBA

6 czerwca 2017 r. miało miejsce kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu ekologicznego zatytułowanego „Myślę, poszukuję, promuję, racjonalnie wykorzystuję – edukacja ekologiczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie”. Głównym celem spotkania była prelekcja Pana Prezesa Biogazownii w Konopnicy koło Rawy Mazowieckiej Pana Grzegorza Grzyba pt. „Biogazownie szansą rolnictwa – zapoznanie z działalnością biogazownii”.

Wszyscy uczestnicy mając świadomość zmian wprowadzanych do środowiska przez człowieka i rozwój cywilizacji chętnie zaangażowali się w wykład i rozmowę po nim.

Mamy nadzieję, że spędzony tutaj wspólnie czas zaowocuje najlepszymi rezultatami dla przyrody.

Koordynatorem wydarzenia były pani dyrektor Ewa Kowalska i pani Olga Wilczyńska

Kategorie publikacji: