BIOKONFERENCJA „DOBRE PRAKTYKI”

BIOKONFERENCJA „DOBRE PRAKTYKI” –

PODSUMOWANIE PROJEKTU EKOLOGICZNEGO

„Myślę, poszukuję, promuję, racjonalnie wykorzystuję – edukacja ekologiczna
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie”
.

    

12 czerwca 2017 roku w naszej szkole miła miejsce biokonferencja „Dobre Praktyki”. Konferencja ta jest jednym z wielu działań podejmowanych przez naszą szkołę w ramach realizacji projektu ekologicznego zatytułowanego „Myślę, poszukuję, promuję, racjonalnie wykorzystuję – edukacja ekologiczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie”. Spodziewanym celem spotkania była zmiana postrzegania roli bioodpadów oraz znaczenia permakultury we współczesnym świecie. Wszyscy mamy świadomość zmian wprowadzanych do środowiska przez człowieka i rozwój cywilizacji. Dlatego pragniemy być przyjaciółmi przyrody i umieć jej pomagać.

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać trzech wykładów. Wśród zaproszonych prelegentów gościliśmy:

- Panią doktor Agnieszkę Stępowską z Pracowni Upraw i Nawożenia Roślin Warzywnych z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach („Ogrodnictwo zrównoważone - znaczenie wykorzystania bioodpadów”),

- Przedstawiciela Oczyszczalni Ścieków w Kutnie Panią mgr inż. Magdalenę Zielak („Propozycja wykorzystania osadów z oczyszczalni”),

- Pana Łukasza Nowackiego - futurystę i eko-designera; założyciela Fundacji TRANSFORMACJA; Dyrektora Zarządzającego Polskim Instytutem Badawczym Permakultury, pioniera ruchu permakulturowego w Polsce, specjalistę w dziedzinie projektowania ekologicznego („Permakultura praktyczne zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie).

        Wśród obecnych nie zabrakło Przedstawicieli Samorządu Lokalnego: Pani kierownik Centrum Usług Wspólnych Magdaleny Gawrońskiej, Pani Sołtys Lidii Kłosik, Przedstawicielki Rejonowego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody Kutnie Pani Grażyny Pleszczyńskiej.

Miłym akcentem było zaprezentowanie potraw regionalnych przez Zespoły Śpiewacze Szewcowianki, Wojszycanki, Żeroniczanki, i Wesołe Pleckowianki.

Nad przebiegiem konferencji czuwały p. Elżbieta Prośniewska i p. Olga Wilczyńska.

Kategorie publikacji: