Projekty edukacyjne dla klas II w roku szkolnym 2017/2018

1. „Polskie drogi do niepodległości – 11 Listopada” – opiekun p. E. Banasiak

2. „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego” – opiekun p. O. Wilczyńska

3. „Młodzież pamięta – Święto Konstytucji 3 Maja” – opiekun p. K. Żakieta

4. „Dzień św. Patryka – patrona Irlandii” – opiekun p. S. Jedlińska

5. „Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie” – opiekun p. A. Olejniczak.

Kategorie publikacji: