Bezpieczna szkoła

Resort edukacji pod adresem bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/ udostępnił dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności. Z uwagi na konieczność upowszechnienia wśród dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników oświaty oraz rodziców uczniów wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci, kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń oraz w sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o zapoznanie się z przygotowanym materiałem.

1. Pismo do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów

2. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

3. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

 

 

 

 

http://zsonr2.pl/index.php/bezpieczna-szkola/

Kategorie publikacji: