Egzamin gimnazjalny 2019

Dziś 10 kwietnia wszyscy uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego i pisali część humanistyczną
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9.00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11.00

Jutro odbędzie się egzamin z części matematyczno-przyrodniczej, a w piątek z języka angielskiego.

Kategorie publikacji: