Konsultacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2017/18 konsultacje pedagogiczne odbywają się 

w poniedziałki w godzinach 12:30-13:30