Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Gimnazjum im Jana Pawła II w Bedlnie w roku szkolnym 2016/2017

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący - Bogdan Morga.

I zastępca - Justyna Nowacka

II zastępca - Alicja Matusiak

Skarbnik - Elżbieta Witkowska

Sekretarz - Alicja Matusiak

Sekretarz - Agnieszka Wojciechowska