Czytelnicza Sztafeta Szkół

W dniu 27 października 2016 r. Czytelnicza Sztafeta Szkół dotarła do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie.  O godzinie 8.50 społeczność uczniowska zebrała się na korytarzu szkolnym, aby wysłuchać fragmentów książek Krystyny Siesickiej. Gimnazjalistom czytali zaproszeni goście, dyrektor szkoły oraz nauczyciele ( p. Ewa Kowalska – dyrektor szkoły, p. Jolanta Rosół – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie, nauczyciele: p. Sylwia Jedlińska, p. Olga Wilczyńska, p. Elżbieta Prośniewska, p. Wioletta Jarzyńska). 

Dodatkowo zebrani  obejrzeli  prezentację multimedialną pt. „Dlaczego warto czytać”, którą przygotowali Milena Miziołek z kl. III b i Jakub Walczak z kl. IIIa.

Następnie uczniowie i nauczyciele  wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do klas, gdzie w mniejszym gronie kontynuowane było czytanie.

Wszystkim czytającym i słuchającym  dziękujemy za zaangażowanie i tworzenie wspaniałej atmosfery.

Kategorie publikacji: