Konferencja "Doradztwo zawodowe - forum nowych inspiracji ".

Konferencja „Doradztwo zawodowe – forum nowych inspiracji” W dniu 12 czerwca 2018 r. w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi doradca zawodowy naszego gimnazjum - p. Olga Wilczyńska - uczestniczyła w Wojewódzkiej Konferencji pt. „Doradztwo zawodowe – forum nowych inspiracji”. Spotkanie było zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży oraz Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi.

"Szkoła w działaniu” - Drzwi Otwarte w Technikum Rolniczym ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie

Dnia 11 maja 2018r. uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum - pod opieką p. dyrektor Elżbiety Prośniewskiej, doradcy zawodowego p. Olgi Wilczyńskiej oraz kierownika wyjazdu p. Elżbiety Banasiak -  wzięli udział w dniach otwartych w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Dyrektor technikum - pan Stanisław Kosmowski - zapewnił autokar, aby uczniowie mogli zobaczyć plan działania placówki.  Na początku była przedstawiona krótka prezentacja o szkole i kierunkach kształcenia.

Obchody 3 Maja

W dniu 04.05.2018r. uczniowie naszego gimnazjum przedstawili montaż słowno-muzyczny w rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Scenariusz i oprawa muzyczna została przygotowana przez panią Krystynę Żakietę i panią Jadwigę Wasilewską. Przedstawienie miało miejsce w naszym gimnazjum i w Kościele Parafialnym Św. Floriana w Bedlnie. W uroczystości uczestniczyli władze gminy Bedlno, strażacy, przedstawiciele szkół, sztandary szkolne oraz mieszkańcy gminy, którzy chcieli uczcić tę ważną rocznicę.

Wrażenia z konkursu

W dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyły się eliminacje rejonowe w konkursie recytatorskim im Janusza Korczaka "Pięknie być człowiekiem", w których uczestniczyła uczennica Wiktoria Lewaniak reprezentując nasze gimnazjum. Eliminacje odbyły się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Kutnie. Było łącznie ośmiu uczestników . Cały konkurs rozpoczął się o godzinie 10:00 i trwał około dwóch godzin. Poziom recytacji był wysoki. Atmosfera wśród uczestników była przyjemna i luźna, a jury było bardzo miłe.

Strony