,,RECYKLINGOWE CZARY”

W RAMACH KONKURSU pn. ,,EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017”

p.t ,,Myślę, poszukuję, promuję, racjonalnie wykorzystuję” Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie zaprasza uczniów naszego gimnazjum do udziału w konkursie plastyczno-ekologicznym na najbardziej pomysłowe wykorzystanie odpadów.
Hasło przewodnie:
,,RECYKLINGOWE CZARY”
Zamiast wyrzucać - daj drugie życie odpadom i je wykorzystaj.

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR : Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie

Cele konkursu:
 kształtowanie postaw proekologicznych
 podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko lokalne
 wdrażanie do samodzielnej i aktywnej pracy
 wyrabianie postaw i zachowań sprzyjających poszanowaniu środowiska
 prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży
 promocja szczególnie uzdolnionych uczniów

Sposób wykonania prac:
Uczniowie wykonują prace z odpadów.
Technika: dowolna
Format pracy: przestrzenna lub płaska
Prace wykonane indywidualnie.
Opis pracy:
Imię i nazwisko autora, wiek, klasa.

Kryteria oceny wykonanych prac:
Ocenie podlegać będzie:
-estetyka i atrakcyjność wykonanych prac
-najbardziej pomysłowe wykorzystanie odpadów.

Uczestnicy:
Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjum.

Kategorie publikacji: