Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 01 stycznia 2019 roku pełni Pani Dorota Wiosetek - Kancelaria Prawnicza w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914 003, e-mail wioszuk@wp.pl
Kategorie publikacji: