Rada Pedagogiczna

Elżbieta Prośniewska - Dyrektor Gimnazjum

Beata Adamiak

Elżbieta Banasiak

Eliza Gajewska

Kamil Gałązka

Rafał Kadziak

Ewa Karolewska-Starosta

Wioletta Jarzyńska

Krzysztof Lewandowski

Sylwia Jedlińska

Alicja Olejniczak

Elżbieta Prośniewska

Jadwiga Wasilewska

Krystyna Żakieta