Warsztaty ekologiczne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łodzi

W ramach realizacji projektu edukacyjnego -"Myślę, promuję, racjonalnie wykorzystuję” grupa 45 gimnazjalistów z klas I-III wraz z opiekunami (p. E. Prośniewską, p. K. Żakietą i p. S. Jedlińską) uczestniczyła w warsztatach  w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łodzi. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną pt.: „Gospodarka odpadami –recykling, utylizacja” . Wykonywali również makiety przedstawiające: kompostownik, sortownię śmieci, składowisko odpadów oraz plakat zachęcający do sortowania śmieci i recyklingu. Podsumowaniem zajęć było przedstawienie przez poszczególne grupy wykonanej pracy.

Kategorie publikacji: